สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง

หมดเขตการรับสมัคร นักเรียนอนุบาล 3

1. สมัครด้วยตัวเอง แผนกทะเบียน อาคารอำนวยการ 1


 
2. สมัคร Online

หมายเหตุ : สมัครได้เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น