ตรวจสอบ สถานะใบสมัคร
สำหรับนักเรียนที่ยื่นใบสมัคร สามารถตรวจสอบผลได้จากหน้านี้
   
เลขบัตรประจำตัวประชาชน :  
วัน เดือน ปีเกิด :  (ตัวอย่าง 15/6/2544)