ประกาศผลสอบ คัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
  ประจำปีการศึกษา 2562  
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
     
ประกาศผลสอบ วันที่ 3 ตุลาคม 2561  เวลา 15.00 น.
เลขที่ใบสมัคร :
เลขที่นั่งสอบ :