สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง


เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

หลักสูตร

IEP     GEP


1. สมัครด้วยตัวเอง แผนกทะเบียน อาคารอำนวยการ 1


 
2. สมัคร Online

หมายเหตุ : สมัครได้เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น